Крок за кроком

 Дошкільний навчальний заклад – найперше суспільне середовище дитини, основне призначення якого – соціальна адаптація до умов життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих, виховання ціннісного ставлення до навколишнього, природи, самої себе.

В основі програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» лежить тверда віра у принципи демократії. Її метою (як і програми дошкільного навчання) є перетворення дітей в активних громадян, які поважають і цінують надбання та принципи демократії. Вихователі навчають дітей робити вибір і нести персональну відповідальність за свій вибір.

У програмі велика увага приділяється розвитку таких рис, як взаємна повага й відповідальність між дітьми та дорослими, чесність, турбота про інших, старанність. Для цього вихователі при спілкуванні з дітьми мають цілеспрямовано моделювати таку поведінку. Наведені вище риси є свого роду підґрунтям для подальшого формування характеру дітей.

Основна мета програми – упровадження цінностей і принципів демократії в навчальний процес дітей віком від народження до 12-ти років.